امروز لی به فرودگاه اینچئون ( Incheon ) به مقصد شانگهای رفت .

:((