سلام به همه ^_^
امروز براتون تصاویر بکهیون رو میذارم ...
بکی اولین عضو بود که من توی اکسو شناختمش . اصن به خاطر بکی بود که با اکسو آشنا شدم !
بعد از شیومین ، دومین بایس ـَمه :)
شوخ ! خوابالو ! با مزه !
خیلی دوسش دارم ... برید ادامه تا عکساشو ببینید
نظر یادتون نره×کپی فقط با ذکر منبع×


https://www.uplooder.net/img/image/94/671a1c0438444fc782d5ee83147e4c04/500x500-1495872553402121.jpg
https://www.uplooder.net/img/image/47/6833f00ab42fc32adb61d22ae0e45a54/15258934-173714699764328-6203833813848555520-n.jpghttps://www.uplooder.net/img/image/47/cf6622950e821c798cd1ef3884126c9e/20170601-022.jpg