سلام اکسو-ال های عزیز ^^

امروز تصاویر لی رو براتون گذاشتم :)

دنسش عالی ، صداش عالی ، چهره اش عالی !

لی تو فوق العاده ای ><×کپی فقط با ذکر منبع×
https://www.uplooder.net/img/image/15/26b63c6c238c30f53fe2d2d4250c4dbe/5114ba922128253fde386068c3987c941d1a2dd8-hq.jpg

https://www.uplooder.net/img/image/7/2ec561cfb55481df14593e84e424c2ce/14998405-256-k758265.jpg

https://www.uplooder.net/img/image/19/9d3462dd508472ac5646c2dee0f377dd/EXO-Lay-1489100733-af-org.jpg

https://www.uplooder.net/img/image/56/06fb934b06e55330e5b83466377e9fa4/EXO-Member-Profile-Lay1.png