لوهان ... خبر داشتم دی.او. شاهزاده تنیس میبینه !

بکهیون طرفدار وان پیس و بلیچ و ناروتو ـه

و سهون و سوهو مانگا میخونن

اما نمیدونستم جنابعالی هم اوتاکو تشریف دارید و طرفدار توکیو غولی! XD

چقدم ماسک کانکی بهت میاد !


https://www.uplooder.net/img/image/46/ff18154c6e24ee5eaeb073dcf2dd91bf/18812688-716126101906021-6364317856728875008-n.jpg


https://www.uplooder.net/img/image/13/db387973ec9c3b9117ab5d71eaad30bd/19425043-1686799264962333-7162338581510356992-n.jpg


https://www.uplooder.net/img/image/41/88e5d71dff5eee3e6dc95c5736835061/18889092-1605602926130611-5630979189101297664-n.jpg


پ.ن : # اوتاکو / # کانکی / # انیمه توکیو غول