سلام سلام ^^

سری جدید تصاویر متحرک و خنده دار اکسو رو اوردم ^^

نظر یادتون نره هاااااااا !!!

بدو برو ادامه ... بچه از دست رفت ... :/یکی ب من بگه چان چی دید :/
شباهتی فجیعی داره به دبیر فیزیکمون وقتی برمیگرده و میگه : این بار دهمه که دارم این سوالو توضیح میدم . متوجه شدیدش ؟

کلاس : ... ! :|

دبیر : :/
صبح ، وقتی زنگ گوشیم میخوره و مثل پتکی میکوبه تو سرم و میگه پاشو آماده شو واسه اون جهنم درهوقتی دو نفر دارن حرف میزنن و انگار نامرئی ای !


https://www.uplooder.net/img/image/26/f0fd3325c2f1818a9bed3b838df53a4e/originalkaodo.gif


دیووانه توجه اتم فقط !

بزار کنار اون وامونده رو کیم کای کنارت نشسته !


https://www.uplooder.net/img/image/7/e2eb77f36f567a4384b3ad64ce0489aa/giphykai.gif


XD


https://www.uplooder.net/img/image/48/bfdd45f0c2d728bda2f55a458f183691/tenor.gif


غذاش کوفتش شد !


https://www.uplooder.net/img/image/37/c3bac8a2bdcb405dcd99f81ec01d5693/badc9bd5f1b6bf8e74def3f1999d45dd.gif


سر کلاس فیزیک !

( ببخشید زیاد رو فیزیک تاکید دارم ! آخه قیافه هامون سر زنگای فیزیک واقعا آخر خنده اس :دی )


https://www.uplooder.net/img/image/82/803c937627f416afc1421527e0ec95c1/2ecd1c15fc7f2e026c66c059d0642749f1b8d315-hq.gif